นายหน้านครปฐม

บริการรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์

บริการรับฝากขายบ้าน ขายที่ดิน ขายคอนโด ขายอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ในจังหวัดนครปฐม

อสังหาฯนครปฐม เราให้บริการรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ทั้ง ที่ดิน บ้าน คอนโด แบบครบวงจร ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อการบริการที่ยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของท่านเจ้าของทรัพย์ในการขายอสังหาริมทรัพย์นั้นๆได้อย่างดีที่สุด ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ และประสบการณ์เชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

บริการของเราในการรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์นั้น เริ่มตั้งแต่การติดต่อกับเจ้าของทรัพย์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับราคาทรัพย์ที่นำมาฝากขาย ตลอดจนการวางแผนการตลาดในการขายทรัพย์นั้นๆให้กับเจ้าของทรัพย์ โดยในการทำการตลาดของเรานั้น มุ่งเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ประเภทของทรัพย์ ประกอบกับข้อมูลในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อวางกลยุทธทางการตลาดให้สอบคล้องกับแผนการประชาสัมพันธ์

โดยในการประชาสัมพันธ์นั้นเราโปรโมททั้งในส่วนของ สื่อออนไลน์ เช่น การลงโฆษณาในเว็บไซค์เกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ การโปรโมทในกลุ่มตัวแทนนายหน้าในพื้นที่ รวมถึงการลงในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น  และ สื่อออฟไลน์ เช่น การจัดทำป้ายสำหรับติดหน้าทรัพย์ ป้ายขนาดต่างๆ ครอบคลุมวงรัศมีและแหล่งสำคัญๆ เป็นต้น และตลอดการทำงานในช่วยระยะเวลาต่างๆ เราจะส่งรายงานข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการให้เจ้าของทรัพย์ทราบในทุกระยะ

สำหรับบริการรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์นั้น เราทำหน้าที่เป็นทั้งที่ปรึกษาและตัวแทนการตลาด ในการบริการข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้ที่สนใจในตัวทรัพย์นั้น นายหน้านครปฐม เราพร้อมดูแลในทุกๆขั้นตอน ทั้งการพาเข้าชมทรัพย์ และบริการให้คำแนะนำต่างๆที่จำเป็นในการซื้อขายทรัพย์นั้น รวมถึงการจัดเตรียมดูแลเอกสารในขั้นตอนการทำสัญญาต่างๆ รวมถึงอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้น เพื่อให้ทั้งเจ้าของทรัพย์และผู้ซื้อมีความประทับใจในบริการ ที่เราดูแลด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ

บริการรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ – เราพร้อมช่วยคุณในการขายทรัพย์ ด้วยประสบการณ์ในพื้นที่ พร้อมด้วยแผนการตลาดทันสมัย ทำให้เรื่องการขาย ง่ายสำหรับเรา

บริการฝากขายอสังหาฯ

 • การตลาด
 • ที่ปรึกษา
 • การขาย

บริการตัวแทนการขาย นายหน้านครปฐม เราพร้อมดูแลคุณในการขายทรัพย์ ทั้งการเป็นที่ปรึกษา ขั้นตอนการตลาด รวมถึงกระบวนการในการซื้อขายต่างๆ

ขั้นตอนการดำเนินการ

บริการรับฝากขายอสังหาฯ นายหน้านครปฐม เราพร้อมช่วยคุณทำการตลาด เกี่ยวกับการขายที่ดิน ขายบ้าน ขายคอนโด อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม :

 • ให้คำปรึกษา และช่วยในการวิเคราะห์ราคาอสังหาฯ ที่จะทำการขาย
 • วางแผน และจัดทำกลยุทธการตลาด เพื่อการขายทรัพย์
 • จัดทำการโปรโมท และประชาสัมพันธ์ ตามกลยุทธที่ได้วางไว้
 • เน้นทำการตลาดเชิงรุก ทั้งทางสื่อออนไลน์ และสื่อออฟไลน์
 • ประเมินความสนใจเกี่ยวกับทรัพย์ที่ทำการขาย พร้อมปรับกลยุทธทางการตลาด
 • รายงานผลการดำเนินการเพื่อให้เจ้าของทรัพย์ทราบในทุกๆขั้นตอนการดำเนินการ
 • จัดทำบันทึก และพาผู้สนใจเข้าชมทรัพย์ที่ทำการขาย
 • ดำเนินการเป็นตัวแทนการเจรจาเพื่อให้การซื้อขายสำเร็จลุล่วง
 • ช่วยอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับสินเชื่อแก่ผู้ซื้อ เพื่อความรวดเร็วในการขาย
 • จัดเตรียมเอกสารและดูแลในขั้นตอนการทำสัญญาต่างๆ
 • อำนวยความสะดวกในทุกๆขั้นตอน อันเกี่ยวกับการซื้อขาย

“ค่าตอบแทนในการฝากขายนั้น จะมีก็ต่อเมื่อขายได้เท่านั้น โดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทำการตลาดเลย

นายหน้านครปฐม

หากท่านกำลังมองหานายหน้า หรือตัวแทนที่ปรึกษาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัดนครปฐม ที่พร้อมบริการแบบครบวงจร ด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ และเป็นกันเอง นึกถึงเรา “อสังหาฯ นครปฐม”

โทร. 098-992-2287